Lộ trình Km một số điểm du lịch

Ban Doi 2

Ban Doi 2

KM VỚI LỘ TRÌNH ĐẦU CUỐI VỚI CÁC ĐIỂM DU LỊCH

Number

Destinations

Km

01 Hoa Binh – Mai Chau – Hoa Binh 180
02 Hoa Binh – Ninh binh 140
03 Ha noi – Hoa binh – Mai Chau – Hoa binh – Ninh Binh – Ha Noi 540
04 Ha Noi – Hoa Binh – Ninh Binh – Hạ Long – Ha Noi 720
05 Ha Noi – Mai Chau – Hoa Binh – Ha Noi 350
06 Ha Noi – Moc Chau 240
07 Ha Noi – Son La 350
08 Son La – Dien Bien 200
09 Ha Noi – Tuan Giao ( Son La) 450
10 Tuan Giao ( son la) – Dien Bien 90
11 Ha Noi – Lang Dong Kỵ – Ha Noi 50
12 Ha Noi – Bat Trang – Ha Noi 100
13 Ha Noi – Ba Chua Kho – Ha Noi 80
14 Ha Noi – Chua Thay – Tay Phuong – Ha Noi 140
15 Ha Noi – Chua Thay – Chua Tram Gian – Ha Noi 190
16 Ha Noi – Son Tay – Ha Noi 110
17 Ha Noi – Son Tay – Dong Mo – Ha Noi 150
18 Ha Noi – Xuan Mai – Ha Noi 100
19 Ha Noi – But Thap – Ha Noi 70
20 Ha Noi – Chua Dau – Chua But Thap – Ha Noi 80
21 Ha Noi – Chua But Thap – Dong Ho – Ha Noi 110
22 Ha Noi – Lang Dong Ho – Ha Noi 100
23 Ha Noi – Tam Dảo – Ha Noi 200
24 Ha Noi – Chua Dậu ( Thuong Tin ) – Ha Noi 70
25 Ha Noi – Chua Tram gian – Ha Noi 50
26 Ha Noi – Chua Huong – Ha Noi 140

Để biết thêm chi tiết xin quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi :

HTX VẬN TẢI TAXI HÀ NỘI

Địa chỉ: 84B An Dương Vương – Tây Hồ – Hà Nội

Tel: (024) 62.72.72.72

Hotline: 0903.46.46.16

Email: taxihanoi72@gmail.com

Website: taxihanoiapp.vn taxihanoiapp.com

error: Content is protected !!